Logo ozwillo

Вход

Присъедини се!

С приключването на вашата регистрация Вие декларирате, че сте започнати с Условията за ползване и ги приемате.
Събраната информация ще бъде компютърно обработена за управление потребителите на уебсайта и неговите услуги. Получателят на данните е Ozwillo.
В съответствие с Европейската Директива за защита на данните (95/46/EC), имате правото на достъп и промяна на информацията, която ви засяга, което може да упражните като се свържете с Ozwillo, 2323 Chemin de Saint-Bernard, 06225 Vallauris, FRANCE.
Можете също, по правни причини, да възразите срещу обработката на вашите лични данни.